Openbare raadplegingen

Wij hechten veel belang aan feedback. Daarom raadplegen wij, via een persoonlijke uitnodiging, regelmatig een aantal partners, zoals federaties of bedrijven. Die input is de basis voor het opmaken van adviezen en beslissingen in de energiesector. We doen dat in samenwerking met de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).

Dat biedt onze partners de kans om feedback te bezorgen zodat wij verbeterpunten kunnen ontdekken waarmee we hen tegemoet kunnen komen.