Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Consultatie over de aangepaste Algemene Voorwaarden voor Aanleg- en Aansluitingswerken

Deze algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitingswerken (hierna AVAA) zijn van toepassing wanneer de klant een aanvraag indient in het kader van aansluitingen, of een wijziging daarvan, en de aanleg van nutsleidingen, alsook alle daaraan verbonden ontwerpen, studies, werken en andere diensten, al dan niet via het online platform op de website van Fluvius, met betrekking tot een net voor elektriciteitsdistributie, aardgasdistributie, kabeldistributie en riolering.

Met de fusie van Eandis en Infrax naar de nieuwe werkmaatschappij Fluvius werden de AVAA samengevoegd. Hieronder een overzicht van de voornaamste aanpassingen:

  • De AVAA zijn opgesteld door Fluvius System Operator CVBA in naam en voor rekening van de netbeheerders.
  • De beschrijving van de bestelprocedure in artikel 3 is veralgemeend. Het aanrekenen van een voorschot ten behoeve van 30% indien het totaalbedrag van de offerte hoger is dan 25.000 € is verplicht. In geval van een aansluitingsaanvraag, gevolgd door een offerte door Fluvius, worden de gemaakte studiekosten aangerekend indien de offerte niet wordt besteld.
  • De betalingstermijnen van de facturen alsook de aanmeldingsmethodes in Artikel 8 zijn veralgemeend.
  • Het proces inzake alternatieve geschillenregeling werd gestroomlijnd. De nieuwe tekst beschrijft de procedure die gevolgd zal worden binnen Fluvius.

Consultatieperiode

De consultatieperiode was van 24/06/2019 tot en met 05/08/2019, gedurende een periode van 6 weken.

Consultatiedocument

De aangepaste algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitwerken kan je hier terugvinden.

Opmerkingenformulier

Eventuele opmerkingen kan je in dit formulier noteren en opsturen via fluvius-regulering [at] fluvius [dot] be (e-mail) met vermelding van je naam, voornaam, firma of organisatie en de eventuele confidentialiteit van de antwoorden.