Installateurs

Installateurs aardgas

Als extra dienstverlening naar je klant toe, kan je hem/haar natuurlijk altijd een handje toesteken via onze online tools!

Is je klant aan het (ver)bouwen? Kom meteen te weten of zijn/haar woning of perceel aansluitbaar is op aardgas via onze handige tool.

Is de woning of het perceel inderdaad aansluitbaar, dan kan je snel, eenvoudig een nieuwe aansluiting voor je klant aanvragen. Ga naar Mijn Fluvius en start je aanvraag.

Meer over aansluiting aardgas

Wil je meer weten over voorwaarden, reglementen, contracten of ben je op zoek naar brochures?

Surf naar onze pagina over aansluitingen en je komt daar alles te weten.

Van arm naar rijk gas

Nederland gaat de uitvoer van aardgas naar België verminderen en in 2030 stopzetten. Om de bevoorrading bij ons op lange termijn te verzekeren, vraagt dat bij sommige klanten een aanpassing van hun aardgasaansluiting en mogelijk ook de aanpassing of vervanging van (oudere) aardgastoestellen.

Wat is jouw rol als installateur?

Benader je klanten proactief en beveel ze aan om zo snel mogelijk hun gastoestellen te laten nakijken of ze geschikt zijn voor dit energierijk gas. Dat kunnen ze best combineren met het wettelijk verplichte tweejaarlijkse nazicht van hun verwarmingstoestel(len).

Moet je als installateur zelf ergens rekening mee houden?

Er bestaan toestellen die voor beide soorten gas geschikt zijn, maar die in het verleden bijgeregeld zijn voor energiearm gas. Let erop dat toestellen net voor conversie naar rijk gas terug de fabrieksinstellingen krijgen.

Meer weten?

Slimme partner voor digitale meter

Als gasinstallateur ben jij onze natuurlijke partner voor de digitale meters. We informeren je dan ook graag maximaal over die digitale meters. Dat doen we voornamelijk via de bekende vakorganisaties, die regelmatig updates van ons ontvangen en aan jou kunnen doorgeven.

Raadpleeg zeker ook onze lijst met veelgestelde vragen over de digitale meter.

Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur ons dan een digitalemeter [at] fluvius [dot] be (e-mail).

Spoedprocedure gas

Wanneer een particuliere klant die op stookolie verwarmt tijdens de wintermaanden een onverwacht defect heeft waardoor hij/zij zonder verwarming komt te zitten, kan hij met spoed overschakelen naar aardgas.

Met spoed?

 • De aansluiting wordt binnen de 5 werkdagen gerealiseerd na de goedkeuring van de offerte door de klant. Deze termijn betreft een gedeelde verantwoordelijkheid van klant, installateur en Fluvius.
 • Enkel van toepassing in de periode 1 oktober t.e.m. 31 maart.

Voorwaarden?

 • Bij een plots defect aan een stookolieketel (panne – lek).
 • De woning is direct aansluitbaar: het aardgasnet ligt aan de kant van de woning (aansluitbaarheid controleren? Dit kan via onze handige indicatieve tool).
 • Het betreft een ‘standaard aansluiting’ met een G4 of G6 gasmeter.
 • Er is geen aanzienlijk graafwerk nodig. De communicatie en opvolging verloopt via de installateur en niet via de klant.
 • De gasaansluiting en indienststelling worden gelijktijdig uitgevoerd.

Hoe aanvragen?

 • Als installateur vraag je zelf de gasaansluiting aan voor je klant via mijn.fluvius.be.
 • Je stuurt een mail naar de partners [at] fluvius [dot] be (partnerwerking) met de vraag om de spoedprocedure voor je klant op te starten.

Vervolgstappen?

 • Fluvius stuurt een offerte via mail naar de klant. De klant keurt deze zo snel mogelijk volgens de instructies in de offerte online goed.
 • De klant sluit een leveringscontract af met een energieleverancier.
 • De klant en/of installateur voeren de voorbereidende (graaf)werken uit, cfr. opsomming in de offerte.
 • Als installateur werk je de aardgasinstallatie af (binneninstallatie en aardgasketel (incl. rookgasafvoer en verbrandingsluchtaanvoer).
 • Als installateur zorg je voor een geldig keuringsattest (attest artikel 48 – inclusief isometrisch schema – is ingevuld en ondertekend).
 • Als installateur meld je via de partnerwerking partners [at] fluvius [dot] be (partnerwerking) dat alles in orde werd gebracht.
 • Fluvius brengt je als installateur op de hoogte van de uitvoeringsdatum van de aardgasaansluiting, het plaatsen van de gasmeter en de indiensstelling.

Meer weten? Neem dan contact via partners [at] fluvius [dot] be (partnerwerking).

Installateurs elektriciteit

Als extra dienstverlening naar je klant toe, kan je hem/haar natuurlijk altijd een handje toesteken via onze online tools!

Is je klant een bedrijf? Weet dan dat we bij Fluvius als geen ander hoe weten hoe we defecten aan ondergrondse elektriciteitskabels kunnen vermijden en opsporen. Die expertise stellen we ook beschikbaar voor bedrijven met onze meetwagen elektriciteit voor bedrijven.

Heeft je klant de indruk dat de elektriciteitsmeter zijn/haar verbruik niet correct registreert? Dan kan je samen een aantal checks uitvoeren.

Meer over aansluiting elektriciteit

Wil je meer weten over voorwaarden, reglementen, contracten of ben je op zoek naar brochures?

Surf naar onze pagina over aansluitingen en je komt daar alles te weten.

De nieuwe 25D60 elektriciteitskast

Voor particulieren en kleine bedrijven wordt met de nieuwe elektriciteitsmeterkast het leven een heel stuk eenvoudiger. Voortaan is er één universele basisopstelling voorde elektriciteitsmeters. De nieuwe meterkast heeft trouwens dezelfde afmetingen en bodem als de vorige basisopstelling, wat extra handig is bij een verbouwing.

Met de introductie van de nieuwe meterkast spelen we vooral in op de nieuwe generatie digitale meters.  Immers, de productie van klassieke meters met mechanisch telwerk werd stopgezet einde 2018. Met de nieuwe meterkast ben je dus helemaal klaar voor de toekomst. 

Veelgestelde vragen over de nieuwe elektricteitskast

Wat is er anders aan de nieuwe kast?

De nieuwe meterkast heeft dezelfde afmetingen en bodem dan de vorige kast (die heette in het jargon: ‘25S60-kast’). Enkel het deksel is volledig nieuw, met een open meetgedeelte bovenaan. Alle elektrische onderdelen blijven dezelfde en zijn volledig afgeschermd. De nieuwe kast voldoet ook aan alle veiligheids-voorwaarden. 

Wie moet wat doen?

 • Klant en/of installateur 
  • Sleuf graven en aansluitkabel leggen tot waar de meterkast komt 
  • Zorgen voor een verbindngskabel voor de elektrische binneninstallatie 
  • De basisopstelling (= de nieuwe 25D60-kast) plaatsen 
 • Fluvius 
  • Elektriciteitsmeter en aansluitautomaat plaatsen 
  • De kast juis bekabelen en configureren 
  • Aansluiting en indienstname 

Het deksel is niet volledig gesloten, is dat wel veilig?

Het deksel is halfopen gemaakt zodat je ook een meter met een elektronisch display kunt aflezen en bedienen. De nieuwe opstelling is volledig dubbel geïsoleerd en voldoet uiteraard aan alle veiligheidsvoorwaarden. Alle elektrische onderdelen zijn volledig afgeschermd. 

Verdwijnt de klassieke 25S60-meterkast?

Neen. Voor zwaardere (+ 56 kVA), telegelezen aansluitingen, zoals bij grotere of industriële bedrijven, blijft de huidige opstelling en kast bestaan, ook voor nieuwe installaties. De klassieke 25S60-meterkast zal daarvoor dus wel beschikbaar blijven. 

Slimme partner voor de digitale meter

Als installateur elektriciteit bij jij onze natuurlijke partner voor de digitale meters. We informeren je dan ook graag maximaal over die digitale meters. Dat doen we voornamelijk via de bekende vakorganisaties, die regelmatig updates van ons ontvangen en aan jou kunnen doorgeven.

Raadpleeg zeker ook onze lijst met veelgestelde vragen over de digitale meter.

Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur ons dan een digitalemeter [at] fluvius [dot] be (e-mail).

Installatie digitale cabine

Fluvius engageert zich om de aansluiting van digitale klantcabines binnen de 90 werkdagen na klantakkoord uit te voeren. Dit is mogelijk als we samen de afspraken respecteren die je terugvindt in dit document:

Digitale klantcabines
PDF Document | 2.9 MB

Installateurs zonnepanelen / lokale productie

Als installateur kan je je klant op verschillende manieren een handje toesteken en zo je service naar een hoger niveau tillen.

Het geschikte vermogen bepalen

Bepaal samen met je klant wat voor hem/haar het geschikte vermogen is van de installatie afhankelijk van het verbruik en de energienoden. De installatie moet voldoen aan de technische bepalingen van Synergrid en afhankelijk van het maximaal AC-vermogen van de omvormer zijn andere richtlijnen en regels van toepassing:

 • Monofasig mag je maximaal 5 kVA AC-omvormervermogen aansluiten
 • Meerfasigmag je maximaal 10 kVA AC-omvormervermogen aansluiten (met een maximale spreiding over de verschillende fasen, met een maximale onbalans van 5 kVA per fase)

Voor installaties met een maximaal AC-vermogen groter dan 10kVA dien je een aansluitingsaanvraag in waarbij een netstudie uitgevoerd zal worden om te bepalen of jouw lokale productie op het distributienet kan worden aangesloten.

Helpen bij de AREI-keuring

Voor je klant de zonnepanelen in gebruik neemt, dien je de installatie te laten keuren volgens het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties, kortweg AREI. Meer informatie over de AREI-keuring.

Verwijs je klant door naar een erkend keuringsorganisme of je kan samen de lijst met erkende keuringsorganismen raadplegen

Een wijziging aanvragen

a) Lokale productie tot 10 kVA 

b) Lokale productie > 10 kVA 

Meldingsplicht installateur

Je bent als installateur wettelijk verplicht om elke installatie te melden bij Fluvius. Dat doe je vanaf nu door te surfen naar mijn.fluvius.be. Daar kan je inloggen als persoon of als organisatie. Meer info over de aanmelding in Mijn Fluvius.

In Mijn Fluvius heb je meerdere opties om de door jou geplaatste installaties te melden:

Batterijen of opslagsystemen melden

Een opslagsysteem is een alternatief energiesysteem waarmee een klant zelf energie kan verzamelen en deze later terug kan injecteren in het elektriciteitsdistributienet of in de elektrische binneninstallatie. Een bekend voorbeeld van zo’n opslagsysteem is een thuisbatterij waarin men zelf opgewerkte energie kan opslaan om die terug te gebruiken als je ze nodig hebt.

Sinds 1 januari 2017 is elke netgebruiker verplicht om de plaatsing van een opslagsysteem met een capaciteit vanaf 3 kWh te melden aan je distributienetbeheerder. Op die manier kunnen we niet alleen de spanningskwaliteit van ons net beschermen, maar ook de veiligheid garanderen voor jou en technici die aan het werk zijn in jouw straat.

Meer weten over het aanmelden van batterijen/opslagsystemen

Bidirectionele laadpaal

Een bidirectionele laadpaal is een vorm van een opslagsysteem voor elektriciteit. We passen dan ook dezelfde principes toe als bij andere opslagsystemen zoals bijvoorbeeld een thuisbatterij.

Meer over de bidirectionele laadpaal

Installatietechniekenfilmpjes

Bekijk onze interessante video's over installatietechnieken: