Consultatie Investeringsplan 2024-2033

Fluvius organiseert een publieke consultatie van zijn Investeringsplan. Het Investeringsplan geeft aan welke investeringen in het elektriciteits- en gasdistributienet Fluvius nodig acht voor de komende 10 jaar.

Scope van de consultatie

Het Energiedecreet bepaalt dat de distributienetbeheerder jaarlijks een Investeringsplan elektriciteit en gas moet maken. De VREG legt de netbeheerder een rapporteringsmodel elektriciteit en rapporteringsmodel gas op voor het Investeringsplan, cf. het Technisch Reglement. Dat model beschrijft op welke manier de distributienetbeheerders de vereiste informatie over het Investeringsplan moeten indienen.
Door het Investeringsplan wil Fluvius meer transparantie bieden aan zijn stakeholders over welke investeringen gepland worden, en waarom. Het Investeringsplan geeft een gedetailleerd overzicht van de kortetermijninvesteringen en een zicht op de langere termijn van de ontwikkeling van het netwerk.
Deze consultatie is bedoeld om feedback te capteren vanuit de stakeholders i.v.m. het Investeringsplan.

Consultatieperiode

De consultatieperiode loopt van woensdag 7 juni 2023 tot en met zondag 23 juli 2023.
Na de consultatieperiode verzamelt Fluvius alle ontvangen feedback. De resultaten van de consultatie worden samen met het investeringsplan overgemaakt aan de VREG voor 1 oktober 2023.

Consultatiedocument

Wij nodigen alle stakeholders uit om te reageren op deze schriftelijke consultatie door het bovenstaande antwoordformulier door te sturen naar regulering [at] fluvius [dot] be (subject: Consultatie%20Investeringsplan%202024-2033) met eventuele confidentialiteit van je reactie. Zonder expliciete verduidelijking van confidentialiteit worden alle reacties en het antwoord van Fluvius publiek gemaakt in een consultatieverslag.