Stakeholderoverleg over het nieuwe toegangscontract - versie 2021

Bij de go-live van de MIG6 zullen verschillende elementen uit het Toegangscontract (zoals de berekening van de forfaitaire schadevergoeding) moeten wijzigen. Fluvius start een traject op om tegen de Go-Live van MIG6 een nieuwe versie van het Toegangscontract op te maken. Fluvius organiseert hiervoor een stakeholdersoverleg. Dit verloopt in volgende stappen:

 • We zijn gestart met een voorstel van de scope. Dit zijn de bepalingen die in aanmerking komen voor wijziging in de volgende versie.
 • Vervolgens voorzien we verschillende overlegmomenten waarop we onze voorstellen over de scope toelichten. Stakeholders die dit wensen, kunnen tijdens of na het overlegmoment reageren en ook eigen voorstellen toelichten.
 • Na de overlegmomenten maken we een finaal ontwerp op dat formeel geconsulteerd wordt.

Consultatie van de scope

Consultatieperiode: 5/10/2020 – 30/10/2020

Consultatiedocument: Consultatie aanpak en scope toegangscontract

Reacties:
Fluvius ontving reacties van volgende stakeholders:

Een overzicht van de reacties, de eventuele aanpassingen aan het werkplan en de argumentatie daarvoor vind je in Consultatie scope toegangscontract – reactie stakeholders.

Stakeholderoverlegmoment 1

Timing: woensdag 25 november 2020, 10.00u - 12.00u

Agenda:

 • Toelichting resultaten consultatie
 • Toelichting werkplan
 • Harmonisatie facturatie ex-Eandis en ex-Infrax
 • Impact noodleveranciersregeling (huidige wetgeving)

Documenten:

Presentatie eerste stakeholderoverleg

Verslag eerste stakeholderoverleg

Overzicht reacties stakeholders

Stakeholderoverlegmoment 2

Timing: dinsdag 15 december 2020, 13.30u - 16.00u

Agenda:

 • Feedback eerste stakeholderoverleg (30’)
  • Reactie Febeg
 • Nieuwe topics (120’)
  • Aansprakelijkheid en vergoeding (deel 1)
  • Aanpassing artikel 9.1.5
  • Deelname financiële reconciliatie (onder voorbehoud)
  • Onterecht ontzeggen van toegang
  • Uitsluiting van toegang tot informatieve meetgegevens

Documenten:

Presentatie tweede stakeholderoverleg

Verslag tweede stakeholderoverleg

Werktest aansprakelijkheid

Overzicht reacties stakeholders (volgen na verwerking)

Stakeholderoverlegmoment 3

Timing: woensdag 27 januari 2021, 9.30u - 12.00u

Agenda: nog te bepalen

Presentatie: volgt na het overleg

Reacties stakeholders: volgen na het overleg

Consultatie van het toegangscontract

Consultatieperiode: nog te bepalen

Consultatiedocument: nog te bepalen

Reacties: volgen na de consultatie

Contact

Je kan ons contacteren via fluvius-regulering [at] fluvius [dot] be (e-mail).