Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Stakeholderoverleg over het nieuwe toegangscontract - versie 2021

Bij de go-live van de MIG6 zullen verschillende elementen uit het Toegangscontract (zoals de berekening van de forfaitaire schadevergoeding) moeten wijzigen. Fluvius start een traject op om tegen de Go-Live van MIG6 een nieuwe versie van het Toegangscontract op te maken. Fluvius organiseert hiervoor een stakeholdersoverleg. Dit verloopt in volgende stappen:

 • We zijn gestart met een voorstel van de scope. Dit zijn de bepalingen die in aanmerking komen voor wijziging in de volgende versie.
 • Vervolgens voorzien we verschillende overlegmomenten waarop we onze voorstellen over de scope toelichten. Stakeholders die dit wensen, kunnen tijdens of na het overlegmoment reageren en ook eigen voorstellen toelichten.
 • Na de overlegmomenten maken we een finaal ontwerp op dat formeel geconsulteerd wordt.

Consultatie van de scope

Consultatieperiode: 5/10/2020 – 30/10/2020

Consultatiedocument: Consultatie aanpak en scope toegangscontract

Reacties:
Fluvius ontving reacties van volgende stakeholders:

Een overzicht van de reacties, de eventuele aanpassingen aan het werkplan en de argumentatie daarvoor vind je in Consultatie scope toegangscontract – reactie stakeholders.

Stakeholderoverlegmoment 1

Timing: woensdag 25 november 2020, 10.00u - 12.00u

Agenda:

 • Toelichting resultaten consultatie
 • Toelichting werkplan
 • Harmonisatie facturatie ex-Eandis en ex-Infrax
 • Impact noodleveranciersregeling (huidige wetgeving)

Documenten:

Presentatie eerste stakeholderoverleg

Verslag eerste stakeholderoverleg

Reacties

Stakeholderoverlegmoment 2

Timing: dinsdag 15 december 2020, 13.30u - 16.00u

Agenda:

 • Feedback eerste stakeholderoverleg (30’)
  • Reactie Febeg
 • Nieuwe topics (120’)
  • Aansprakelijkheid en vergoeding (deel 1)
  • Aanpassing artikel 9.1.5
  • Deelname financiële reconciliatie (onder voorbehoud)
  • Onterecht ontzeggen van toegang
  • Uitsluiting van toegang tot informatieve meetgegevens

Documenten:

Presentatie tweede stakeholderoverleg

Verslag tweede stakeholderoverleg

Werktekst aansprakelijkheid

Reacties

Stakeholderoverlegmoment 3

Timing: woensdag 27 januari 2021, 9.30u - 12.00u

Agenda:

 • Feedback voorgaande overlegmomenten
  • Finaal verslag eerste stakeholderoverleg
  • Reacties tweede stakeholderoverleg
 • Nieuwe topics
  • Aansprakelijkheid en vergoeding (deel 2)
  • Transitie IT-systemen en marktprocessen
  • Borgstelling
  • Wettelijke schuldvergelijking
  • Overgangsregeling
 • Afronding en volgende stappen

Documenten

Presentatie derde stakeholderoverleg

Verslag derde stakeholderoverleg

Stakeholderoverlegmoment 4

Timing: dinsdag 4 mei 2021, 15.30u - 17.30u

Agenda:
Goedkeuring verslag
Verslag van de formele consultatie

 • Algemeen
 • Aansprakelijkheid
 • Forfaitaire schadevergoeding meetgegevens
 • Punctuele opmerkingen (borgstelling, facturatie, …)
 • Principiële punten (Contractueel kader, vergoeding incasso- en systeemdiensten)

Reactie van de deelnemers
Afronding

 • Aanpassingen na formele consultatie
 • Overzicht van alle aanpassingen gedurende het onderhandelingstraject
 • Next steps

Documenten
Presentatie vierde stakeholderoverleg
Verslag vierde stakeholderoverleg

Consultatie van het toegangscontract

Op grond van de tekst die opgemaakt is ingevolge de onderhandelingen tijdens de drie overlegmomenten die hebben plaatsgevonden in de periode november ‘20 – januari ’21, start conform het Vlaams Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en het Technisch Reglement Gas een formele consultatie van het ontwerp van toegangscontract.

Consultatieperiode: 16/02/2021 tot en met 1/04/2021

Consultatiedocumenten: Volgende documenten worden hierbij geconsulteerd:

Reacties:

Eindverslag

Extra toelichting forfaitaire schadeloosstelling

Contact

Je kan ons contacteren via fluvius-regulering [at] fluvius [dot] be (e-mail).