Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Stakeholderoverleg protocol energiedelen versie 1

Stakeholderoverlegmoment 1

Timing: donderdag 25 maart 2021, 15.00u - 16.30u
Documenten:

Stakeholderoverlegmoment 2

Timing: vrijdag 30 april 2021, 14.00u - 15.30u
Documenten:

Consultatie van het protocol

Fluvius organiseert een publieke consultatie aangaande Energiedelen in een gebouw. De nota die ter consultatie voorligt, is in lijn met het ontwerpdecreet Energiedelen. Voorafgaand aan deze consultatie hebben reeds 2 overlegmomenten met de stakeholders plaatsgevonden.

Scope van de consultatie

Fluvius wil werken via een gefaseerde aanpak om ervaring te kunnen verwerven en zo stap voor stap te optimaliseren naar een klantvriendelijke oplossing en dit vertrekkende vanuit het wetgevend kader.

De scope van deze consultatie is de eerste fase: Energiedelen in één gebouw, bij 1 leverancier, enkel nieuwe PV-installaties, uitrol op 01/2022. Voor deze fase is er een beperkte opzet voor de registratie, er zijn geen wijzigingen aan de bestaande marktprocessen: structuring, metering, billing, allocatie,… en er is een datadienst voor het aanleveren van de berekende volumes aan de marktpartijen.

De fasering en timing moet nog verder bepaald worden door de Vlaamse regering. De volgende fases, Peer-to-peer, Energiegemeenschap van burgers en Hernieuwbare energiegemeenschap zitten nu niet in scope. Voor deze fases zal later ook een marktconsultatie opgezet worden.

De scope van het protocol staat beschreven in het consultatiedocument.

Consultatieperiode

Fluvius nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor publieke consultatie voorgelegde document.

De consultatieperiode loopt van dinsdag 1 juni 2021 tot en met woensdag 21 juli 2021.

Na de consultatieperiode verzamelt Fluvius alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Fluvius zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Fluvius. Naast het consultatierapport zal Fluvius de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Consultatiedocumenten

Reacties op de consultatie

Stakeholderoverleg consultatie

Timing: vrijdag 30 juli 2021, 13.00u - 14.30u
Documenten:

Goedgekeurde versie

Contact

Je kan ons contacteren fluvius-regulering [at] fluvius [dot] be (via e-mail).