Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Consultatie over ons Projectreglement voor infrastructuurwerken

Een ‘project’ is een overkoepelende term voor: een verkaveling (privé, sociaal of niet-residentieel), een bouwproject (groepsbouw, appartementsgebouw, wooncomplex en/of bedrijvencomplex) of een splitsing van gronden.

Het projectreglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot de aanleg van de infrastructuur voor de (distributie)netten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en (kabel)netwerken ten behoeve van projecten alsook de administratieve en financiële afhandeling ervan.

Dit reglement is van toepassing in het geografisch gebied waarin (en voor zover) de netbeheerder de hogervermelde activiteiten uitvoert.

De toepassing van dit reglement gaat samen met de tarieven specifiek voor verkavelingen en bouwprojecten.

Consultatieperiode

De consultatieperiode was van 04/09/2019 tot en met 15/10/2019, gedurende een periode van 6 weken.

Consultatiedocument

De tekst van het Projectreglement kan je hier terugvinden.

Opmerkingenformulier

Eventuele opmerkingen kan je in dit formulier noteren en opsturen via fluvius-regulering [at] fluvius [dot] be (e-mail)target="_blank" met vermelding van je naam, voornaam, firma of organisatie en de eventuele confidentialiteit van de antwoorden.