Stakeholderoverleg over het nieuwe toegangscontract - versie 2023

Fluvius organiseert een openbare consultatie om te komen tot een nieuwe versie van het toegangscontract. Elke toegangshouder moet het meest recente toegangscontract ondertekenen om toegang te krijgen tot het net. Artikel 1.2.4 van het Technisch Reglement bepaalt dat de voorwaarden voor toegang worden geconsulteerd door de distributienetbeheerder en onderworpen zijn aan een voorafgaandelijke goedkeuring door de VREG.

Scope van de consultatie

In 2021 werd stakeholderoverleg georganiseerd om een nieuwe versie van het toegangscontract te maken met het oog op de Go Live van MIG6. We hernemen dit traject, waarbij we in het licht van recente evoluties nog aanpassingen voorstellen die bijkomend geconsulteerd worden. Alle informatie over deze aanvullende consultatie en de finale teksten die ter goedkeuring door de VREG ingediend worden, is te vinden op deze pagina.

Conform de door de VREG goedgekeurde consultatieprocedure (BESL-2022-33) worden één of meer stakeholderoverlegmomenten georganiseerd, gevolgd door een formele consultatie.

Stakeholderoverlegmoment 1

Timing: 18 oktober 2023

Agenda:

  • Overzicht van eerder geconsulteerde aanpassingen
  • Toelichting van de bijkomende inhoudelijke aanpassingen
  • Inleiding tot de formele consultatie

Documenten

Reacties:   
Eventuele reacties worden hier opgenomen.

Formele consultatie van het toegangscontract

Op grond van de tekst die opgemaakt wordt na het stakeholderoverleg van 18/10/2023, start conform het Vlaams Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en het Technisch Reglement Gas een formele consultatie van het ontwerp van toegangscontract.

Consultatieperiode: 05/12/2023 tot en met 19/01/2024

Consultatiedocumenten: Volgende documenten worden hierbij geconsulteerd:

Reacties:

Reacties kunnen worden opgemaakt in Word of Excel, waarbij telkens duidelijk wordt aangegeven op welk artikel gereageerd wordt, indien mogelijk met een alternatief tekstvoorstel en een motivatie daarvoor.

Indienen kan via regulering [at] fluvius [dot] be (e-mail)  

Alle niet-confidentiële reacties worden na de consultatie op deze pagina ter beschikking gesteld.

Eindverslag

Het eindverslag is na de consultatie beschikbaar op deze pagina.

Contact

Nog vragen? Contacteer ons via regulering [at] fluvius [dot] be (e-mail)