Energieleveranciers

Energie leveren aan Fluvius

Fluvius koopt elk jaar grote hoeveelheden elektriciteit en gas aan: 

  • De aankoop van elektriciteit is vereist om de netverliezen te dekken en om te voldoen aan de sociale openbaredienstverplichting die de wetgever ons oplegt.
  • De aankoop van gas is noodzakelijk om te voldoen aan de sociale openbaredienstverplichting die de wetgever ons oplegt en om de warmtekrachtinstallaties te voeden die eigendom zijn van de distributienetbeheerders.

Ben je geïnteresseerd om energie aan te leveren?
Dan kan je, als je beschikt over een leveringsvergunning in Vlaanderen, leveren aan ons. Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Contacteer ons dan via aankoop [at] fluvius [dot] be (e-mail). We helpen je graag verder.

Toegang krijgen tot het distributienet

Het vervoer van elektriciteit en aardgas gebeurt over het distributienet. Voor het gebruik van die infrastructuur vragen de distributienetbeheerders een vergoeding, die dezelfde is voor alle energieleveranciers.

Tussen energieleverancier en distributienetbeheerder wordt daarvoor een toegangscontract afgesloten: een overeenkomst die leveranciers het recht geeft om gebruik te maken van het distributienet. Dat toegangscontract is geen contract voor elke aansluiting afzonderlijk, maar een raamovereenkomst voor alle klanten van een leverancier op het grondgebied van de distributienetbeheerder.

Ben je leverancier van elektriciteit of aardgas, en wil je toegang tot het distributienet om energie te leveren aan je klanten? Dan dien je het toegangscontract van de distributienetbeheerder in te vullen en te ondertekenen, en het toegangsaanvraagformulier voor elektriciteit en/of aardgas in te vullen. Je vindt deze hieronder terug.

Toegangsaanvraag

Toegangscontract elektriciteit

Toegangscontract aardgas

Toegangscontract aardgas Imewo
PDF Document | 292.36 KB
Toegangscontract aardgas Intergem
PDF Document | 281.03 KB
Toegangscontract aardgas Iveka
PDF Document | 285.34 KB
Toegangscontract aardgas Sibelgas
PDF Document | 284.18 KB

Nominatieve lijst van andere gemotiveerde redenen (NVTR)

Onderstaande lijst bevat de nominatieve lijst met andere gemotiveerde redenen (NVTR) waarom een aantal berichten niet tijdig (op datum) verstuurd werden. Dit conform bijlage 4 van het toegangsaanvraagdocument (integraal onderdeel van het toegangscontract elektriciteit en gas).

Sectorinformatie

Actuele sectorinformatie

De sectorinformatie van na november 2021 vind je hieronder terug:

De overzichten worden maandelijks bijgewerkt en blijven dus steeds up-to-date.

Historische sectorinformatie

De historische sectorinformatie van voor november 2021 vind je hieronder terug:

Distributienettarieven voor leveranciers

TARcodes

De TARcodes voor Fluvius Limburg, Fluvius Antwerpen* en Fluvius West kan je hieronder raadplegen.

TARcodes aardgas
XLSX Document | 18.72 KB
TARcodes elektriciteit
XLSX Document | 40.76 KB

* De gepubliceerde tarieven zijn enkel van toepassing voor de gemeenten Boechout, Essen, Hemiksem, Merksplas, Niel, Nijlen, Vorselaar en Zelzate, evenals op het grondgebied van de gemeente Kapellen met uitzondering van de wijk Hoogboom en tevens op een gedeelte van het grondgebied van Antwerpen, meer bepaald het volledige district Hoboken (postcode 2660), de wijk Kiel (postcode 2020) en het havengebied ‘rechteroever’, ‘petroleum instellingen zuid’ en ‘het gebied tussen Havenweg en Schijns’

Forfaitaire schadeloosstelling

Bijlage 4 van het toegangscontract voor elektriciteit en gas beschrijft de berekeningsmodaliteiten van de forfaitaire schadeloosstelling.
Je kan de cijfers met betrekking tot de forfaitaire schadeloosstelling raadplegen in PDF-formaat.

Servicecataloog

Deze tabel voor elektriciteit en deze tabel voor aardgas geven een overzicht van de mogelijke diensten die een toegangshouder kan aanvragen voor zijn klant.
Al naargelang de gekozen dienst is er een bepaalde uitwisseling van gegevens voorzien conform het in de markt overeengekomen uitwisselingsprotocol.
Voor sommige diensten moet er een bepaalde meetconfiguratie aanwezig zijn.