Aannemers

Als Vlaamse netbeheerder rekent Fluvius elke dag op honderden technici en medewerkers van aannemers voor vakmanschap, betrouwbare netten en minimale hinder voor onze klanten. Ze zijn onze rechterhand voor de duizenden werven en opdrachten op onze planning.

De werken die we uitbesteden

Waarom besteden we uit?

De exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van heel wat verschillende soorten netten (voor elektriciteit, aardgas, warmtedistributie, openbare verlichting en riolering) vereisen de dagelijkse inzet van vele honderden vakbekwame technici. Dat geldt ook voor de realisatie van aansluitingen. Voor de uitvoering van al die technische activiteiten doet Fluvius vaak een beroep op aannemers.

Wat besteden we uit?

Hieronder vind je een overzicht van de soorten werken die we uitbesteden. Voor elk soort werk zijn er specifieke erkenningscriteria en voorwaarden. Fluvius kan enkel werken uitbesteden aan geregistreerde en erkende aannemersbedrijven.

 • Bovengrondse leidingen
 • Ondergrondse leidingen
 • Projectgebonden werken
 • Kleine grondwerken
 • Aansluitingen en overkoppelingen
 • Grondverwerking
 • Muur- en vloerisolatie
 • Globale klimatisatie/HVAC
 • Saneren van middenspanningscabines
 • Riolering
 • Warmtenetten

In het kader van de energietransitie en klimaatadaptatie starten we heel wat acties op waarbij we een beroep doen op aannemers. 

Geïnteresseerd?

Momenteel zoeken we aannemers voor deze aanbestedingen.
Sommige van deze opdrachten zijn voorbehouden voor gekwalificeerde inschrijvers. Je kan steeds deelnemen aan onze lopende kwalificaties.

Recent gunden we deze aanbestedingen.

Zijn er op dit moment geen relevante aanbestedingen voor jou, maar ben je wel geïnteresseerd in een mogelijke samenwerking in de toekomst? Meld je dan alvast aan als nieuwe aannemer.

Plannen nutsleidingen aanvragen

Voor je van start gaat met graaf- of grondwerken, ben je verplicht om plannen op te vragen (decreet 17 januari 2014). Daarop staat precies wat allemaal in de grond zit: riolering, gas- en waterleidingen, elektriciteitskabels en telecommunicatieverbindingen. Dankzij die plannen kunnen aannemers van werken, wegenbouwers en grondwerkers voorkomen dat er kabels of leidingen worden geraakt.
Je kan de plannen eenvoudig aanvragen via KLIP, het Vlaamse ‘Kabel- en Leiding Informatie Portaal’ (KLIP), of via KLIM-CICC, het ruimere Belgische ‘Kabel en Leiding Informatie Meldpunt’(KLIM).
Door simpelweg je werkgebied in te geven, krijg je automatisch een overzicht van de ligging van de leidingen van alle nutsbedrijven.
De aangevraagde plannen zijn zes maanden geldig.

Lees zeker ook onze folder ‘Graven doe je met zorg!’ om beschadigingen aan onze leidingen te vermijden.

Folder: Graven doe je met zorg!
PDF Document | 5.23 MB