Partnerportaal

Algemene info

Wat is het Partnerportaal?

Het partnerportaal is de unieke toegangspoort naar interne Fluvius applicaties en informatie. Het is specifiek opgezet voor onze partners, zoals aannemers, maar ook OCMW’s en op termijn gemeentebesturen.

Vandaag kan je al enkele applicaties gebruiken via het portaal, andere applicaties worden later toegevoegd. We houden daarbij de geïmpacteerde doelgroepen op de hoogte.

Wat verandert er voor mij?

We spitsen ons toe op onderstaande doelgroepen. Voor de andere doelgroepen verandert er momenteel niets.

Aannemers

  • Een opleiding aanvragen voor een medewerker verloopt volgens een aangepaste werkwijze via het Partnerportaal.
  • Nieuwe conducteurs1 worden geregistreerd via het Partnerportaal. Van daaruit worden de nodige toegangen opgezet.
  • Bedrijfskennis2,3 is beschikbaar via het Partnerportaal. Voor de nieuwe Infokiosk4 geldt hetzelfde. Toegang voor beide is gebundeld in het Partnerportaal

Een overzicht:

Overzicht rollen Partnerportaal

OCMW-medewerkers

De uitwisseling van informatie tussen Fluvius en OCMW-medewerkers gebeurde tot nu toe vooral via e-mail. Fluvius biedt via het partnerportaal een afgeschermde folderstructuur aan, specifiek per OCMW.

De OCMW-medewerker logt nu in op het partnerportaal en klikt door naar de folderstructuur van zijn gemeente of stad.

Opleidingsverantwoordelijken

De verantwoordelijke van de organisatie (beheerder binnen het portaal) initieert de registratie van de nieuwe medewerker en vraagt voor hem de nodige rollen aan. De medewerker zelf voltooit nadien het registratieproces (nodig omwille van unieke identificatie op basis van RRN).

De opleidingsverantwoordelijke meldt aan op het Partnerportaal en kan daar het beschikbaar opleidingsmateriaal raadplegen en de nodige opleidingen selecteren en inplannen voor de medewerkers. De opleidingshistoriek van de medewerkers is ook beschikbaar.

Welke applicaties staan al op het Partnerportaal?

Volgens de toegangen die je hebt gekregen kan je volgende applicaties gebruiken via het partnerportaal.

Applicaties partnerportaal

Opleidingen/Sleutels

Met deze applicatie kan je:

  • Jezelf inschrijven voor een opleiding
  • Je eigen studieverleden raadplegen
  • Je medewerker(s) in-/uitschrijven voor een opleiding
  • Het studieverleden van je medewerker(s) bekijken

Beheer Opleidingsstructuur

Beheer Opleidingsstructuur of de BOS-Tool, laat de opleidingsverantwoordelijke toe om medewerkers te koppelen aan een opleidingsverantwoordelijke. Dat moet eerst gebeuren, pas daarna kunnen er opleidingen gepland worden.

OCMW

Het OCMW-portaal laat toe om informatie uit te wisselen tussen medewerkers van een OCMW en deze van Fluvius.

Bedrijfskennis

Dit is de digitale documentenbibliotheek van Fluvius, die werkinstructies, (veiligheids)-richtlijnen en lastenboeken bevat.

Infokiosk aannemers

Dit is een Sharepoint-omgeving waar nuttige informatie voor aannemers gedeeld wordt. Je vindt er o.a. Nieuwsbrief Aannemers, flash-berichten Logistiek en Veiligheid, algemene informatie over opleidingen, en een ‘wie is wie’ overzicht zodat je snel de weg vindt naar de juiste persoon.

Federaal Aankopen

xECM tool voor federale aankoopdossiers en contractopvolging. Bestemd voor MFT leden (aankoper, technoloog,...) van externe netbeheerders (Ores, Resa, Sibelga,...)

Waar vind ik hulp?

We raden je aan om eerst de veelgestelde vragen door te nemen en de gedetailleerde instructies in te kijken. Vind je daar niet de informatie die je zoekt, dan zijn er verschillende opties.

Ik ben een medewerker

Je neemt best contact op met je verantwoordelijke (wie dat is kan je opzoeken in het Partnerportaal, zie veelgestelde vragen). Hij/zij heeft meer tools ter beschikking om zaken na te kijken.

Als de verantwoordelijke je niet kan helpen, spreek dan met hem/haar af hoe je best antwoord krijgt op je vraag.

Ik ben een verantwoordelijke

Naargelang de vraag die je hebt kan je contact opnemen met de Hulplijn ICT of met je Fluvius-contacten.

Hoe werkt het Partnerportaal?

Registeren

Wil je je registreren op het Partnerportaal? Ons stappenplan helpt je op weg.

Inloggen

Wil je inloggen op het Partnerportaal? Volg dan ons stappenplan.

Team medewerkers beheren

Dit topic is enkel van toepassing voor de als “verantwoordelijke” aangeduide personen.

Jezelf een rol toekennen

Wil je jezelf een extra rol toekennen op het Partnerportaal? Hoe je dit moet doen vind je terug in ons stappenplan.

Medewerkers creëren en rollen toekennen

Wil je medewerkers toevoegen en hun een rol toekennen op het Partnerportaal? Dat kan eenvoudig met de hulp van ons stappenplan.

Opleidingen

Via de tegel Beheer Opleidingsstructuur koppel je als opleidingsverantwoordelijke je medewerkers aan jezelf of aan een andere opleidingsverantwoordelijke binnen je bedrijf.
Meer over Beheer Opleidingstructuur.

Opleidingsverantwoordelijke koppelen

Om een opleidingsverantwoordelijke te koppelen of te wijzigen, ga je als volgt te werk.

Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen over ons Partnerportaal bundelden we in een handig overzicht.

1. Een conducteur is een personeelslid van de aannemer die ploegen op het terrein aanstuurt. Hij/zij is verantwoordelijk voor het administratieve, logistieke & financiële luik. De ploegen op het terrein kunnen zich zo focussen op de praktische uitvoering van de werken.
2. Bedrijfskennis is onze digitale bibliotheek met werkinstructies, (veiligheids)-richtlijnen en lastenboeken.
3. Momenteel al beschikbaar via mobile voor ploegen, nu ook mogelijk om via Partnerportaal aan te vragen voor spec. medewerkers.
4. Infokiosk is een nieuwe Sharepoint-omgeving waar we nuttige informatie voor aannemers delen.

Wat is er nieuw?