Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Stakeholderoverleg over versie 3 van het protocol energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop

Stakeholderoverlegmoment 1

Timing: woensdag 20 april 2022, 13.00u - 15.00u

Documenten:

Stakeholderoverlegmoment 2

Timing: donderdag 30 juni 2022, 14.30u - 16.30u

Documenten: 

Consultatie van het protocol

Fluvius organiseert een publieke consultatie aangaande energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop. Voorafgaand aan deze consultatie zijn er 2 overlegmomenten met de stakeholders.

Consultatieperiode

Fluvius nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor publieke consultatie voorgelegde document.

De consultatieperiode loopt van vrijdag 5 augustus 2022 tot en met vrijdag 16 september 2022.

Na de consultatieperiode verzamelt Fluvius alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Fluvius zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Fluvius. Naast het consultatierapport zal Fluvius de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Consultatiedocumenten

Reacties op protocol versie 3

Finaal goedgekeurd protocol versie 3

Contact

Je kan ons contacteren fluvius-regulering [at] fluvius [dot] be (via e-mail).