Consultatie over Fluvius’ aanvullende voorschriften bij het Synergrid-voorschrift C2/112 - versie 2023

Fluvius organiseert een publieke consultatie over haar voorstel tot wijziging van de Aanvullende voorschriften van Fluvius bij het Synergrid-voorschrift C2/112 betreffende de technische voorschriften voor aansluiting op het hoogspanningsdistributienet.

Scope van de consultatie

Conform artikel 1.5 van het Technisch voorschrift C2/112 van Synergrid kan elke DNB aanvullende eisen aan dit voorschrift opleggen. Fluvius wenst nu deze aanvullende eisen (beperkt) te herzien in het licht van een aantal optimalisaties. 
De wijzigingen in het document “Aanvullende voorschriften en toelichting bij het voorschrift C2/112” (zie verder) zijn zichtbaar aangebracht t.o.v. de vorige versie. Dit document vormt het voorwerp van deze consultatie. Naast aanvullende eisen bevat dit document eveneens de toelichtingen van Fluvius bij het voorschrift C2/112. Deze toelichtingen zijn eerder informatief van aard en worden ter beschikking gesteld om de lezer een compleet beeld te geven.
De voornaamste wijzigingen van deze versie t.o.v. de nieuwe versie zijn:

  • Volledige herziening van hoofdstuk 5 en 6 om in lijn te zijn met aankomende wijzigingen betreffende hoofdstuk 5 van het Synergrid voorschrift C2/112.
  • In hoofdstuk 10 is de tabel met de materiaalverdeling aangepast om in lijn te zijn met voorgaande communicatie. De TI’s worden voortaan niet aangeleverd door Fluvius.
  • In hoofdstuk 12 zijn de materialen aangepast omwille van een nieuwe aanbesteding. De materialen werden geharmoniseerd.
  • Ook in hoofdstuk 12 zijn nieuwe richtlijnen vermeld voor HS-schakelapparatuur opgesteld in werfcabines. 
  • In hoofdstuk 17 werd de situatie zonder telebeheer geschrapt omdat deze situatie voor nieuwe cabines niet meer voorkomt. Daarnaast zijn er nog enkele verduidelijkingen toegevoegd i.v.m. de levering van materialen en uitvoeren van bepaalde installatiehandelingen.

Verder zijn er nog diverse kleine wijzigingen doorgevoerd, waaronder redactionele aanpassingen en beknopte verduidelijkingen.
Conform art. 1.2.4 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van de VREG, zal deze nota na publieke consultatie ter goedkeuring aan de VREG worden voorgelegd.
 

Consultatieperiode

Fluvius nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op de voorgestelde wijzigingen in het voor publieke consultatie voorgelegde document (zie verder).
De consultatieperiode loopt van vrijdag 11 augustus 2023 tot en met zondag 24 september 2023.
Na de consultatieperiode verzamelt Fluvius alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Fluvius zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Fluvius.

Consultatiedocumenten

Volgende documenten worden ter beschikking gesteld:

Opmerkingen

Wij nodigen alle stakeholders uit om te reageren op deze schriftelijke consultatie door het bovenstaande antwoordformulier door te sturen naar regulering [at] fluvius [dot] be (regulering[at]fluvius[dot]be) met eventuele confidentialiteit van je reactie. Zonder expliciete verduidelijking van confidentialiteit worden alle reacties en het antwoord van Fluvius publiek gemaakt in een consultatieverslag.

Consultatieverslag

In het consultatieverslag geeft Fluvius feedback op de reacties van de stakeholders en wordt verduidelijkt op welke manier met de reacties werd omgegaan: