Datatransfer voor jaarlijkse eenmalige historiek

De dienst datatransfer voor jaarlijkse eenmalige historiek maakt het voor een energiedienstverlener mogelijk om eenmalig (één keer per jaar) gratis de informatieve verbruikshistoriek van een EAN-code op te vragen. De verbruikshistorieken kan je opvragen voor zowel kleinverbruiksmeetinrichtingen als grootverbruiksmeetinrichtingen. De klanten geven hiervoor toestemming aan de energiedienstverlener op basis van een geldig mandaat.

Hoe aanvragen?

De energiedienstverlener is verplicht om éénmalig een ingevuld en ondertekend datatoegangscontract aan ons te bezorgen via marktwerking [at] fluvius [dot] be (e-mail). Een blanco versie van het datatoegangscontract is te downloaden via www.vreg.be.

Na aanvaarding van het datatoegangscontract door Fluvius kan de energiedienstverlener door gebruik te maken van een ingevuld excel-sjabloon de verbruiksgegevens van één of meerdere EAN-codes opvragen. We vragen om deze aanvragen te bundelen in één excel-bestand per dag.

We streven ernaar de verbruikshistorieken zo snel mogelijk in een vast excel-formaat via mail aan de energiedienstverlener te bezorgen.

Modaliteiten rond mandatering

De energiedienstverlener zorgt ervoor dat elke dataverwerking afgedekt is door een mandaat van de netgebruiker. De energiedienstverlener zal deze toestemming beschikbaar kunnen stellen aan de Distributienetbeheerder.

Fluvius zal op geregelde tijdstippen steekproefsgewijs de aanwezigheid en geldigheid van de mandaten controleren. Op basis van het jaarlijks aantal verbruiksaanvragen door de energiedienstverlener vragen we een aantal mandaten op. De energiedienstverlener zal de mandaten binnen 14 kalenderdagen via marktwerking [at] fluvius [dot] be (e-mail) overmaken. We controleren de geldigheid van het mandaat (klant en geldigheidsdatum). Indien deze controle niet 100% correct is zal dit leiden tot bijkomende steekproeven.