Energieleveranciers

Energie leveren aan Fluvius

Fluvius koopt elk jaar grote hoeveelheden elektriciteit en gas aan: 

  • De aankoop van elektriciteit is vereist om de netverliezen te dekken en om te voldoen aan de sociale openbaredienstverplichting die de wetgever ons oplegt. 
  • De aankoop van gas is noodzakelijk om te voldoen aan de sociale openbaredienstverplichting die de wetgever ons oplegt en om de warmtekrachtinstallaties te voeden die eigendom zijn van de distributienetbeheerders. 

Bovendien assisteren we heel wat Vlaamse gemeenten, OCMW's en politiezones bij de aankoop van gas en elektriciteit voor hun installaties en gebouwen. 

Ben je geïnteresseerd om energie aan te leveren? Dan kun je, als je beschikt over een leveringsvergunning in Vlaanderen, leveren aan ons. Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Contacteer ons dan via [email protected]. We helpen je graag verder.  

Toegang krijgen tot het distributienet

Het vervoer van elektriciteit en aardgas gebeurt over het distributienet. Voor het gebruik van die infrastructuur vragen de distributienetbeheerders een vergoeding, die dezelfde is voor alle energieleveranciers. 
 
Tussen energieleverancier en distributienetbeheerder wordt daarvoor een toegangscontract afgesloten: een overeenkomst die leveranciers het recht geeft om gebruik te maken van het distributienet. Dat toegangscontract is geen contract voor elke aansluiting afzonderlijk, maar een raamovereenkomst voor alle klanten van een leverancier op het grondgebied van de distributienetbeheerder. 
 
Ben je leverancier van elektriciteit of aardgas, en wil je toegang tot het distributienet om energie te leveren aan je klanten? Dan dien je het toegangscontract van de distributienetbeheerder in te vullen en te ondertekenen, en het toegangsaanvraagformulier voor elektriciteit en/of aardgas in te vullen. 

Sectorinformatie

Als leverancier aardgas en/of elektriciteit vind je alle noodzakelijke sectorinformatie terug op de website van Indexis.  

De overzichten worden maandelijks bijgewerkt en blijven dus steeds up-to-date. Zo kan je er onder meer volgende informatie raadplegen: 

Wie is Indexis?

Indexis ondersteunt het beheer van gegevens tussen de verschillende spelers in de vrije elektriciteits- en aardgasmarkt. Het bedrijf doet dat in opdracht en onder toezicht van de netoperatoren Fluvius (in Vlaanderen) en ORES (in Wallonië).

Als onafhankelijke dienstverlener behandelt Indexis marktgegevens op een vertrouwelijke en onpartijdige manier, en wisselt het die informatie ook uit tussen alle betrokken marktspelers. Indexis functioneert zo als een cruciaal informatieknooppunt, dat zijn steentje bijdraagt aan een correcte, vlotte marktwerking.

Meer op Indexis.be

Tarieven

Meer informatie over de tarieven vind je terug door op onderstaande link te klikken, je postcode in te vullen en op het informatie-icoontje naast ‘Aardgas’ of ‘Elektriciteit’ te klikken.

Meer over de tarieven

Tarificatievademecums

Als erkend energieleverancier ontving je van ons een gebruikersnaam en een paswoord. Daarmee kan je inloggen om de tarificatievademecums te raadplegen. Zo hou je de juiste tariefcodes en -formules, nodig voor correcte berekeningen, altijd binnen handbereik.