Historische KCF-waarden

Hier vind je een overzicht van de historische KCF-waarden

De gasallocatie voor de Gemengde Intercommunales bevatten de opgestuurde allocatieresultaten met de informatie van een top-down allocatie. Deze top-down allocatieresultaten houden rekening met een klimaatcorrectiefactor en de residuverdeling over de profieleindafnemers. De gebruikte residufactor en klimaatcorrectiefactor zijn terug te vinden in de allocatie-export zelf, en zijn op deze pagina louter informatief ook terug te vinden.

De gepubliceerde klimaatcorrectiefactoren (KCF) voor een bepaald type synthetisch lastprofiel zijn geldig voor heel België en worden gepubliceerd voor een volledige maand.

De gepubliceerde Gosresidufactoren zijn geldig voor alle synthetische lastprofielen op het betreffende geaggregeerd ontvangstation (GOS). De Gosresidufactoren worden gepubliceerd voor een volledige maand per Distributienetbeheerder voor alle relevante gasontvangstations waarop de eindafnemers van de betreffende Distributienetbeheerder zijn aangesloten.