Installateurs

Installateurs aardgas

Help je klant

Als extra dienstverlening naar je klant toe, kan je hem/haar natuurlijk altijd een handje toesteken via onze online tools!

Is je klant aan het (ver)bouwen? Kom meteen te weten of zijn/haar woning of perceel aansluitbaar is op aardgas via onze handige tool.

Is de woning of het perceel inderdaad aansluitbaar, dan kan je snel, eenvoudig een nieuwe aansluiting voor je klant aanvragen. Klik op de link hieronder, vul je postcode in, vink ‘Aardgas’ aan en start je aanvraag.

Meer over aansluiting aardgas

Klik op de link hieronder, vul je postcode in en klik dan op de knop 'Alles over aansluitingen elektriciteit'. Daar vind je alle tarieven, reglementen, contracten en technische documentatie omtrent aansluitingen aardgas terug.

Meer weten over het aansluiten van aardgas

Van arm naar rijk gas

Nederland gaat de uitvoer van aardgas naar België verminderen en in 2030 stopzetten. Om de bevoorrading bij ons op lange termijn te verzekeren, vraagt dat bij sommige klanten een aanpassing van hun aardgasaansluiting en mogelijk ook de aanpassing of vervanging van (oudere) aardgastoestellen.

Wat is jouw rol als installateur?

Benader je klanten proactief en beveel ze aan om zo snel mogelijk hun gastoestellen te laten nakijken of ze geschikt zijn voor dit energierijk gas. Dat kunnen ze best combineren met het wettelijk verplichte tweejaarlijkse nazicht van hun verwarmingstoestel(len).

Moet je als installateur zelf ergens rekening mee houden?

Er bestaan toestellen die voor beide soorten gas geschikt zijn, maar die in het verleden bijgeregeld zijn voor energiearm gas. Let erop dat toestellen net voor conversie naar rijk gas terug de fabrieksinstellingen krijgen.

Meer weten?

Slimme partner voor digitale meter

Als gasinstallateur ben jij onze natuurlijke partner voor de digitale meters. We informeren je dan ook graag maximaal over die digitale meters. Dat doen we voornamelijk via de bekende vakorganisaties, die regelmatig updates van ons ontvangen en aan jou kunnen doorgeven.

Raadpleeg zeker ook onze lijst met veelgestelde vragen over de digitale meter.

Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur ons dan een digitalemeter [at] fluvius [dot] be (e-mail).

Installateurs elektriciteit

Help je klant

Als extra dienstverlening naar je klant toe, kan je hem/haar natuurlijk altijd een handje toesteken via onze online tools!

Is je klant een bedrijf? Weet dan dat we bij Fluvius als geen ander hoe weten hoe we defecten aan ondergrondse elektriciteitskabels kunnen vermijden en opsporen. Die expertise stellen we ook beschikbaar voor bedrijven met onze meetwagen elektriciteit voor bedrijven.

Heeft je klant de indruk dat de elektriciteitsmeter zijn/haar verbruik niet correct registreert? Dan kan je samen een aantal checks uitvoeren.

Meer over aansluiting elektriciteit

Klik op de link hieronder, vul je postcode in en klik dan op de knop 'Alles over aansluitingen elektriciteit' om alle tarieven, reglementen, contracten en technische documentatie omtrent aansluitingen elektriciteit terug te vinden.

Meer weten over het aansluiten van elektriciteit

De nieuwe 25D60 elektriciteitskast

Voor particulieren en kleine bedrijven wordt met de nieuwe elektriciteitsmeterkast het leven een heel stuk eenvoudiger. Voortaan is er één universele basisopstelling voorde elektriciteitsmeters. De nieuwe meterkast heeft trouwens dezelfde afmetingen en bodem als de vorige basisopstelling, wat extra handig is bij een verbouwing.

Met de introductie van de nieuwe meterkast spelen we vooral in op de nieuwe generatie digitale meters.  Immers, de productie van klassieke meters met mechanisch telwerk werd stopgezet einde 2018. Met de nieuwe meterkast ben je dus helemaal klaar voor de toekomst. 

Veelgestelde vragen over de nieuwe elektricteitskast

Wat is er anders aan de nieuwe kast?

De nieuwe meterkast heeft dezelfde afmetingen en bodem dan de vorige kast (die heette in het jargon: ‘25S60-kast’). Enkel het deksel is volledig nieuw, met een open meetgedeelte bovenaan. Alle elektrische onderdelen blijven dezelfde en zijn volledig afgeschermd. De nieuwe kast voldoet ook aan alle veiligheids-voorwaarden. 

Wie moet wat doen?

 • Klant en/of installateur 
  • Sleuf graven en aansluitkabel leggen tot waar de meterkast komt 
  • Zorgen voor een verbindngskabel voor de elektrische binneninstallatie 
  • De basisopstelling (= de nieuwe 25D60-kast) plaatsen 
 • Fluvius 
  • Elektriciteitsmeter en aansluitautomaat plaatsen 
  • De kast juis bekabelen en configureren 
  • Aansluiting en indienstname 

Het deksel is niet volledig gesloten, is dat wel veilig?

Het deksel is halfopen gemaakt zodat je ook een meter met een elektronisch display kunt aflezen en bedienen. De nieuwe opstelling is volledig dubbel geïsoleerd en voldoet uiteraard aan alle veiligheidsvoorwaarden. Alle elektrische onderdelen zijn volledig afgeschermd. 

Verdwijnt de klassieke 25S60-meterkast?

Neen. Voor zwaardere (+ 56 kVA), telegelezen aansluitingen, zoals bij grotere of industriële bedrijven, blijft de huidige opstelling en kast bestaan, ook voor nieuwe installaties. De klassieke 25S60-meterkast zal daarvoor dus wel beschikbaar blijven. 

Slimme partner voor de digitale meter

Als installateur elektriciteit bij jij onze natuurlijke partner voor de digitale meters. We informeren je dan ook graag maximaal over die digitale meters. Dat doen we voornamelijk via de bekende vakorganisaties, die regelmatig updates van ons ontvangen en aan jou kunnen doorgeven.

  Raadpleeg zeker ook onze lijst met veelgestelde vragen over de digitale meter.

  Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur ons dan een digitalemeter [at] fluvius [dot] be (e-mail).

  Installateurs zonnepanelen / lokale productie

  Help je klant

  Als installateur kan je je klant op verschillende manieren een handje toesteken en zo je service naar een hoger niveau tillen.

  Het geschikte vermogen bepalen

  Bepaal samen met je klant wat voor hem/haar het geschikte vermogen is van de installatie afhankelijk van het verbruik en de energienoden. De installatie moet voldoen aan de technische bepalingen van Synergrid en afhankelijk van het maximaal AC-vermogen van de omvormer zijn andere richtlijnen en regels van toepassing:

  • Monofasig mag je maximaal 5 kVA AC-omvormervermogen aansluiten
  • Meerfasigmag je maximaal 10 kVA AC-omvormervermogen aansluiten (met een maximale spreiding over de verschillende fasen, met een maximale onbalans van 5 kVA per fase)

  Voor installaties met een maximaal AC-vermogen groter dan 10kVA dien je een aansluitingsaanvraag in waarbij een netstudie uitgevoerd zal worden om te bepalen of jouw lokale productie op het distributienet kan worden aangesloten.

  Helpen bij de AREI-keuring

  Voor je klant de zonnepanelen in gebruik neemt, dien je de installatie te laten keuren volgens het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties, kortweg AREI. Meer informatie over de AREI-keuring.

  Verwijs je klant door naar een erkend keuringsorganisme of je kan samen de lijst met erkende keuringsorganismen raadplegen

  Een wijziging aanvragen

  a) Lokale productie tot 10 kVA 

  b) Lokale productie > 10 kVA 

  Meldingsplicht installateur

  Als installateur kan je - als extra service - en vanzelfsprekend met goedkeuring van de klant, nieuwe installaties van zonnepanelen aanmelden bij Fluvius.
  Zo voldoe je automatisch aan de meldingsplicht voor installateurs. Aanmelden moet uiterlijk 30 dagen na de keuringsdatum. 

  Wettelijke plicht om geplaatste installaties te melden

  Kiest de klant ervoor om de aanmelding zélf in orde te brengen? Ook dan heb je als installateur nog steeds een wettelijke meldingsplicht. Als installateur moet je elke maand een lijst met de door jou geplaatste installaties van zonnepanelen aan Fluvius bezorgen. Op die manier kunnen wij steeds de correctheid van de aanmelding controleren.

  Hoe ga je daarvoor te werk?

  • Download maandelijks dit invulformulier
  • Vul de gegevens in van de door jou geplaatste installaties voor die maand in
  • Verstuur het ingevulde document via e-mail naar zonnepanelen [at] fluvius [dot] be en gebruik 'Melden van installaties zonnepanelen door installateurs' als onderwerp 

  Batterijen of opslagsystemen melden

  Een opslagsysteem is een alternatief energiesysteem waarmee een klant zelf energie kan verzamelen en deze later terug kan injecteren in het elektriciteitsdistributienet of in de elektrische binneninstallatie. Een bekend voorbeeld van zo’n opslagsysteem is een thuisbatterij waarin men zelf opgewerkte energie kan opslaan om die terug te gebruiken als je ze nodig hebt.

  Sinds 1 januari 2017 is elke netgebruiker verplicht om de plaatsing van een opslagsysteem met een capaciteit vanaf 3 kWh te melden aan je distributienetbeheerder. Op die manier kunnen we niet alleen de spanningskwaliteit van ons net beschermen, maar ook de veiligheid garanderen voor jou en technici die aan het werk zijn in jouw straat.

  Meer weten over het aanmelden van batterijen/opslagsystemen

  Installatietechniekenfilmpjes

  Bekijk onze interessante filmpjes over installatietechnieken: