PV-installaties in bulk melden

Wanneer je een grote hoeveelheid installaties installeerde bij verschillende klanten, dan is ook een bulk-upload mogelijk. Hiervoor vul je een csv-bestand correct in en laad je het op. Bekijk ook het demofilmpje hieronder.


Voor een bulkupload ga als volgt te werk:

Actie

De aanmaak van het csv-bestand is een eerste belangrijke stap. Onderaan dit stappenplan vind je meer informatie hierover.

Illustratie

Kies de tegel "Groene stroom"

Mijn Fluvius - groene stroom tegel

Kies tabblad “Installaties van klanten” en vervolgens “Nieuwe installatie melden”

Mijn Fluvius - groene stroom - installaties van klanten
Mijn Fluvius - groene stroom - knop: nieuwe installatie melden

OF

Wanneer deze tabbladen nog niet beschikbaar zijn, kies je eenmalig voor “Installatie melden”. Die knop is speciaal bedoeld voor installateurs.

Mijn Fluvius - groene stroom - installateur knop: installatie melden

Kies “Voldoen aan meldingsplicht”

Mijn fluvius - groene stroom - knop: voldoen meldingsplicht

Kies “Lijst van meerdere installaties uploaden” om een csv-bestand met meerdere installaties op te laden.

Mijn Fluvius - groene stroom - knop: lijst meerdere installaties uploaden

Kies het paperclipje om het csv-bestand dat al klaar staat op je computer te zoeken. In het hoofdstuk “Hoe vul ik het csv-bestand correct in?” vind je meer informatie over de opmaak van dit bestand terug.

Mijn Fluvius - groene stroom - download voorbeeldlijst of upload installaties

Kies “Bestand uploaden”

Mijn Fluvius - groene stroom - knop: bestand uploaden

Wanneer er nog fouten in het bestand staan, krijg je hier een melding van. Je moet het bestand dan eerst verbeteren en daarna opnieuw op laden.

Mijn Fluvius - groene stroom - knop: bestand uploaden -foutmelding

Staan er geen fouten in het bestand, dan kies je voor “Ga verder”

Mijn Fluvius - groene stroom - knop: ga verder

Er verschijnt een pop-up dat je meldingen goed ontvangen werden. Ze worden op dat moment ingeladen in onze systemen.

Mijn Fluvius - groene stroom - popup: melding goed ontvangen

Op het ogenblik dat alle meldingen in ons systeem ingeladen zijn, krijg je daar een melding van. Dit is enkel informatief.

Mijn Fluvius - groene stroom -melding: bestand verwerkt

Hoe vul ik het csv-bestand correct in?

Fluvius - groene stroom - voorbeeld1 CSV bestand bulkupload PV-installaties
Mijn Fluvius - groene stroom - voorbeeld2 CSV bestand bulkupload PV-installaties

Uitleg bij de kolommen:

 1. Geef de juiste EAN-code in (plaatsing lokale productie). Let erop dat je in Excel een apostrof gebruikt om de EAN-code in zijn geheel in te geven. Anders kapt Excel dit automatisch af. Bijvoorbeeld: EAN-code 541448820060591126 geef je in als ‘541448820060591126
 2. Geef het type energie in. Dit zal meestal PV-zonnepanelen zijn. Let op de correcte schrijfwijze zodat het niet fout loopt bij het opladen.
 3. Is je klant particulier?
  Wanneer je het rijksregisternummer van je klant kent, geef je het in deze kolom in. Geef het rijksregisternummer enkel met cijfers in, zonder speciale tekens of spaties.
 4. Is je klant een organisatie?
  Geef hier het btw-nummer van de organisatie in. Geef het btw-nummer enkel met cijfers in, zonder letters, speciale tekens of spaties.
 5. Geef de naam van de particulier of organisatie in.
 6. Geef de voornaam van je klant in, dit is optioneel.
 7. Geef het e-mailadres van je klant in. Het opgeven van een e-mailadres of telefoonnummer is verplicht.
 8. Geef het telefoonnummer van je klant in. Het opgeven van een e-mailadres of telefoonnummer is verplicht.
 9. Geef de datum van indienstname van de installatie in.
 10. Geef optioneel de keuringsdatum in.
 11. Geef optioneel het btw-nummer van de keurder in. Geef het btw-nummer enkel met cijfers in, zonder letters, speciale tekens of spaties.
 12. Geef optioneel het keuringsverslagnummer in.
 13. Geef het totaal vermogen van de omvormer in. Doe dat in kVA.
 14. Geef het totaal vermogen van de panelen in. Doe dat in kWp.
 15. Bewaar het bestand tenslotte op een correct manier. Kies “Opslaan als” en typ een gewenste bestandsnaam in. Pas ook het type aan naar “CSV( gescheiden door lijstscheidingsteken) (*.csv). Kies “Opslaan”.

Hoe corrigeer ik het csv-bestand in excel?

Open excel
Kies "Gegevens" - "Uit tekst/CSV"

Mijn Fluvius - groene stroom - correctie csv in excel - gegevens uit tekst/csv

Zoek je csv-bestand en kies “Importeren”.

Mijn Fluvius - groene stroom - correctie csv in excel - importeren

Kies “Laden”

Mijn Fluvius - groene stroom - correctie csv in excel - laden

Je kan de gegevens aanpassen. Controleer zeker de EAN-code.

Mijn Fluvius - groene stroom - correctie csv in excel - controle kolom EAN

Bewaar tenslotte op een correcte manier. Kies “Opslaan als” en typ een gewenste bestandsnaam in. Pas ook het type aan naar “CSV( gescheiden door lijstscheidingsteken) (*.csv). Kies “Opslaan”.

Mijn Fluvius - groene stroom - correctie csv in excel - opslaan als

Je kan dit csv-bestand opnieuw gebruiken bij het opladen van een bulk-upload.