Consultatie specificaties voor de aankoop van marktflexibiliteit, ondersteunende diensten en netverliezen

Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Consultatie specificaties voor de aankoop van marktflexibiliteit, ondersteunende diensten en netverliezen

Fluvius organiseert een marktbevraging over de specificaties voor marktflexibiliteit ten behoeve van congestie, ondersteunende diensten voor aansturing van reactief vermogen, en de aankoop van netverliezen.

Scope van de consultatie

Met de toevoeging van Artikel 4.1.17/4 en Artikel 4.1.17/6 in het Energiedecreet werd in 2021 een kader gecreëerd voor de aankoop van flexibiliteitsdiensten voor het beheer van lokale congestie en de aankoop van niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten door de distributienetbeheerder.

Conform Artikel 2.3.22 en Artikel 2.3.23 van het Technisch Reglement voor Distributie van Elektriciteit (TRDE) dienen de distributienetbeheerders specificaties of regels op te stellen voor de aankoop van deze diensten.

Fluvius wenst als één van de mogelijke alternatieven voor netinvestering de marktgebaseerde aankoop van flexibiliteit in te zetten om investeringen in de netten te vermijden of uit te stellen. Er wordt een algemeen kader voorzien met de specificaties waaraan de in te zetten dienst moet voldoen.

Daarnaast heeft eerdere consultatie aangetoond dat er potentieel bestaat voor de aankoop van de ondersteunende dienst voor het beheer van het reactief vermogen. Daarvoor wensen we gebruik te maken van aanstuurbare reactiefbronnen bij de netgebruikers.

Het onderwerp van deze marktbevraging is een eerste versie van de specificaties voor enerzijds de marktgebaseerde aankoop van flexibiliteitsdiensten voor congestie en anderzijds de specificaties voor aansturing van reactief vermogen. Deze zijn bedoeld om feedback vanuit de marktpartijen te capteren i.v.m. de specificaties en de haalbaarheid van de omschreven diensten en te peilen naar de interesse vanuit de markt om dergelijke diensten aan te bieden. De effectieve inzet van de dienst zal altijd in een case-by-case benadering afgewogen worden op het moment dat er een concrete vraag is.

Consultatieperiode

De consultatieperiode loopt van maandag 23 mei 2022 tot en met zondag 3 juli 2022.

Na de consultatieperiode verzamelt Fluvius alle ontvangen feedback. Fluvius zal de antwoorden analyseren en integreren in de definitieve versie van de regels voor flexibiliteit voor congestie en ondersteunende diensten die als gevolg hiervan ter goedkeuring voorgelegd zullen worden aan de VREG.

Consultatiedocument

Volgende documenten worden ter beschikking gesteld:

Consultatieverslag

Opmerkingen

Eventuele opmerkingen kan je via het Excel-bestand via regulering [at] fluvius [dot] be (e-mail)rel="noopener" target="_blank" versturen met vermelding van je naam, voornaam, firma of organisatie en de eventuele confidentialiteit van de antwoorden.