Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Stakeholderoverleg over versie 2 van het protocol energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop

Stakeholderoverlegmoment 1

Timing: woensdag 13 oktober 2021, 15.00u - 16.00u

Documenten:

Stakeholderoverlegmoment 2

Timing: vrijdag 17 december 2021, 13.00u - 14.00u

Documenten:

Consultatie van het protocol

Fluvius organiseert een publieke consultatie aangaande energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop. Voorafgaand aan deze consultatie zijn er 2 overlegmomenten met de stakeholders.

Consultatieperiode

Fluvius nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor publieke consultatie voorgelegde document.

De consultatieperiode loopt van vrijdag 18 februari 2022 tot en met donderdag 31 maart 2022.

Na de consultatieperiode verzamelt Fluvius alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Fluvius zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Fluvius. Naast het consultatierapport zal Fluvius de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Consultatiedocumenten

Stakeholderoverleg consultatie

Timing: woensdag 20 april 2022, 13u - 15u

documenten:

Reacties op de consultatie

Goedgekeurde versie

Extra informatie

Contact

Je kan ons contacteren fluvius-regulering [at] fluvius [dot] be (via e-mail).