Consultatie over het aansluitingscontract elektriciteit hoogspanning

Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Consultatie over het aansluitingscontract elektriciteit hoogspanning

Fluvius organiseert een publieke consultatie over haar voorstel tot wijziging van het aansluitingscontract elektriciteit hoogspanning (1 kV < Un < 36 kV)

Scope van de consultatie

Conform het Technisch Reglement voor Distributie van Elektriciteit (TRDE) dienen netgebruikers aangesloten op Hoogspanning (1 kV < Un < 36 kV) een aansluitingscontract te ondertekenen. Fluvius wenst dit contract beperkt te herzien in het licht van de introductie van het capaciteitstarief. De huidige versie dateert van 2016. De wijzigingen in het document ‘Algemene voorwaarden’ en de volledige ‘Bijlage TRANS LS’ vormen het voorwerp van deze consultatie. ‘TRANS LS’ klanten zijn distributienetgebruikers die rechtstreeks aangesloten zijn op een transformator tussen het middenspanningsnet en het laagspanningsnet.

De aanleiding voor de herziening is de introductie van het capaciteitstarief. Conform het TRDE dienen in het aansluitingscontract de modaliteiten omtrent de keuze van het toegangsvermogen te worden opgenomen. Gelet op de strikte deadline wanneer de distributienetbeheerder klaar moet zijn met de implementatie van het capaciteitstarief en het feit dat alle netgebruikers voor go-live van het capaciteitstarief een aansluitingscontract dienen te ondertekenen, is het aansluitingscontract enkel aangepast om zeker te zijn dat beide deadlines tijdig in orde gebracht kunnen worden.

Het momentum van herziening van het aansluitingscontract werd eveneens gebruikt om twee kleinere technische verduidelijkingen aan te brengen.

Belangrijk is dat, gelet op de strikte tijdslijn, enkel de aangebrachte wijzigingen in de algemene voorwaarden en de volledige bijlage TRANS LS voorwerp kunnen uitmaken van commentaar. Een herziening ten gronde van het volledige aansluitingscontract elektriciteit volgt later nog. Daarbij zijn suggesties ter verbetering van het toekomstige aansluitingscontract nu al welkom.

Bijkomend aan het schriftelijke consultatietraject, zal er een webinar worden georganiseerd waar Fluvius bijkomende duiding verschaft omtrent het gebruik van het portaal waar het toegangsvermogen kan gekozen worden.

Conform art. 1.2.4 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van de VREG, zullen de wijzigingen aan de algemene voorwaarden aan het aansluitingscontract en de bijlage TRANS LS na publieke consultatie ter goedkeuring aan de VREG worden voorgelegd.

Consultatieperiode

Fluvius nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op de voorgestelde wijzigingen in het voor publieke consultatie voorgelegde document. De consultatieperiode loopt van maandag 20 december 2021 tot en met zondag 30 januari 2022.

Na de consultatieperiode verzamelt Fluvius alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Fluvius zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Fluvius.

Consultatiedocumenten

Volgende documenten worden ter beschikking gesteld:

Webinar keuze toegangsvermogen

Opmerkingen

Eventuele opmerkingen kan je via regulering [at] fluvius [dot] be (e-mail) versturen met vermelding van je naam, voornaam, firma of organisatie en de eventuele confidentialiteit van de antwoorden.

Consultatieverslag