Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Consultatie over het aansluitingscontract elektriciteit hoogspanning

Fluvius organiseert een publieke consultatie over haar voorstel tot wijziging van het Aansluitingscontract elektriciteit hoogspanning (1 kV < Un < 36 kV).

Scope van de consultatie

Conform het Technisch Reglement voor Distributie van Elektriciteit (TRDE) dienen netgebruikers aangesloten op Hoogspanning (1 kV < Un < 36 kV) een Aansluitingscontract te ondertekenen. Fluvius wenst dit contract ter consultatie voor te leggen.

Begin 2022 was er een eerste consultatie van het Aansluitingscontract elektriciteit waarbij de scope van de consultatie beperkt werd tot de gewijzigde artikelen omwille van de dringendheid van de aanpassingen. De VREG heeft deze wijzigingen goedgekeurd op voorwaarde dat het volledige aansluitingscontract begin dit jaar opnieuw wordt geconsulteerd. Het momentum van verplichte consultatie van het Aansluitingscontract werd gebruikt om het volledige Aansluitingscontract tegen het licht te houden. Voornamelijk de algemene voorwaarden werden aangepast.

Het voorwerp van deze consultatie is dan ook het volledige aansluitingscontract met alle bijlagen, niet alleen de gewijzigde artikels.

Bijkomend aan het schriftelijke consultatietraject, is er de mogelijkheid om met Fluvius in dialoog te gaan over het aansluitingscontract. Op 19/04/2023 van 10:30 tot 12:00 is er de mogelijkheid om via een online vergadering vragen te stellen over de inhoud van het aansluitingscontract. Indien u wenst deel te nemen aan deze interactieve overlegsessie dient u zich voor 05/04/2023 in te schrijven via regulering [at] fluvius [dot] be met vermelding van de naam van de deelnemers en de concrete vragen die u heeft over het Aansluitingscontract. Dit stel ons in staat om de juiste personen deel te laten nemen aan deze overlegsessie.

Conform art. 1.2.4 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van de VREG, zullen de wijzigingen aan het aansluitingscontract en alle bijlagen na publieke consultatie ter goedkeuring aan de VREG worden voorgelegd.

Consultatieperiode

Fluvius nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren in de voor publieke consultatie voorgelegde documenten. De consultatieperiode loopt gedurende 6 weken van vrijdag 17 maart 2023 tot en met vrijdag 28 april 2023. Alle opmerkingen zijn welkom via regulering [at] fluvius [dot] be. Vermeld hierbij je naam, voornaam, firma of organisatie en de eventuele confidentialiteit van de antwoorden.

Na de consultatieperiode verzamelt Fluvius alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Fluvius zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Fluvius.

Consultatiedocumenten