Consultatie over de richtlijnen voor het definiëren van ‘substantiële modernisering’

Fluvius organiseerde een publieke consultatie aangaande de richtlijnen voor het definiëren van substantiële modernisering van productie-eenheden type C en D (≥ 25 MW).
De nota die ter consultatie voorlag, was in lijn met de door Elia voorgelegde nota voor het Plaatselijk Vervoernet Elektriciteit die publiek geconsulteerd werd van maandag 19 april 2021 tot en met zondag 16 mei 2021. Deze nota werd door Elia met de leden van Elia’s Werkgroep Belgian Grid besproken.

Scope van de consultatie

De Verordening (EU) 2016/631 van de Europese Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (Europese netcode RfG) bepaalt de eisen voor de aansluiting van nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden. Deze eisen zijn terug te vinden in de beslissing van de VREG betreffende de Algemene Toepassingseisen. Artikel 4.1, a) van de Europese netcode RfG definieert de toepasselijkheid van de eisen van deze Europese netcodes op de elektriciteitsproductie-eenheden die als bestaand worden beschouwd in geval van een substantiële modernisering van deze elektriciteitsproductie-eenheden.

Een substantiële modernisering vindt plaats wanneer de beoogde wijzigingen aan een bestaande installatie type C of D (≥ 25 MW) aanzien worden als voldoende ingrijpend om gehele of gedeeltelijke conformiteit van de eisen voor de aansluiting van nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden te vereisen.

Deze richtlijnen voor het definiëren van een substantiële modernisering van elektriciteitsproductie-eenheden die als bestaand worden beschouwd omvatten de beginselen van een substantiële modernisering, het proces van een substantiële modernisering, de criteria van een gehele of gedeeltelijke substantiële modernisering en enkele voorbeelden van een substantiële modernisering.

Artikel 4.1 van de Europese netcodes RfG wordt verder uitgewerkt in Art. 2.2.52 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit. Conform dit artikel werd deze nota na publieke consultatie ter goedkeuring aan de VREG voorgelegd.

Consultatieperiode

De consultatieperiode liep van woensdag 21 april 2021 tot en met dinsdag 18 mei 2021.

Na de consultatieperiode verzamelde Fluvius alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Fluvius heeft deze opmerkingen geanalyseerd en geïntegreerd in een consultatierapport samen met de antwoorden van Fluvius.

Consultatiedocument

Resultaten

De resultaten van de consultatie worden samengevat in het consultatieverslag.

Een overzicht van de punctuele opmerkingen van de respondenten en de antwoorden van Fluvius op deze opmerkingen is beschikbaar in tabelvorm.