Consultatie over de dienstencatalogus als bijlage bij het datatoegangscontract

De dienstencatalogus maakt onderdeel uit van het datatoegangscontract en werd laatst door de VREG goedgekeurd op 17 juni 2020. De keuze van datadiensten evolueert voortdurend en wordt deze keer aangepast met het oog op een aanvullend dienstenaanbod vanaf januari 2021.
De catalogus onderging 2 specifieke aanpassingen:

 1. Er wordt melding gemaakt van een nieuw dienstenaanbod vanaf 1 januari 2021. Dit dienstenaanbod bestaat er uit dat een energiedienstverlener zich via het portaal “mijn.fluvius.be” kan aanbieden. Hierdoor geeft de energiedienstverlener te kennen dat hij een relatie aangaat met Fluvius en een datatoegangscontract zal afsluiten. Door het afsluiten van dit contract wordt de bijlage uitwisseling persoonsgegevens van toepassing en worden ook de modaliteiten die gelden rond mandatering opgenomen in het datatoegangscontract van toepassing. Het datatoegangscontract (body en bijlage uitwisseling persoonsgegevens) blijft onverminderd van toepassing. Hier werden geen wijzigingen op aangebracht. Door te kiezen voor dit dienstenaanbod wordt het mogelijk voor de klant om de energiedienstverlener te kiezen en een mandaat aan deze aanbieder te geven. Het mandatenbeheer wordt op deze manier gefaciliteerd door Fluvius.
  Deze nieuwe dienst komt in het rijtje van diensten die via het portaal “mijn.fluvius.be” worden aangeboden.

  Kosten

  Wanneer een energiedienstverlener een relatie aangaat met Fluvius en een datatoegangscontract aangaat wordt een vergoeding voor activatie van de relatie voorgesteld. Deze vergoeding wordt bij goedkeuring door de VREG opgenomen in de lijst van tarieven voor datadiensten. Het voorstel is om een verlaagde vergoeding aan te rekenen indien enkel dit kanaal voor uitwisseling van informatieve meetgegevens wordt gekozen. Voor de operationele dienstverlening wordt verder een aanrekening gesuggereerd van 1 euro per EAN (uniek identificatienummer van een toegangspunt elektriciteit of aardgas).

  Dienst, dienstverlening en Service Level Agreement (SLA)

  Deze modaliteiten zijn dezelfde als de huidige dienstverlening voor csv upload via het portaal. In het portaal is op vandaag al voorzien dat particulieren of bedrijven kunnen aanmelden als “niet dienstverlener”. Zij kunnen informatieve meetgegevens van hun eigen toegangspunten of van gemandateerde toegangspunten visualiseren en een csv downloaden. Deze dienstverlening blijft bestaan en is gratis. Deze dienstverlening was in de dienstencatalogus die in juni door de VREG werd goedgekeurd expliciet opgenomen. In deze hernieuwde dienstencatalogus wordt dit niet meer expliciet opgenomen omdat de flow niet het afsluiten van een datatoegangscontract triggert. Het is derhalve niet zinvol dit nog in de bijlage bij het datatoegangscontract op te nemen.

 2. Er wordt in de dienstencatalogus melding gemaakt van nog een nieuw dienstenaanbod vanaf januari 2021. Dit dienstenaanbod bestaat er uit dat de energiedienstverlener een vraag (mail) lanceert naar Fluvius om aan te geven dat hij een datatoegangscontract wenst af te sluiten en voor een lijst met EAN’s (uniek identificatienummer van een toegangspunt elektriciteit of aardgas) eenmalig de jaarlijkse historiek (informatieve meetgegevens) wenst op te halen. In tegenstelling tot vorige nieuwe dienstverlening die slaat op digitale meters slaat deze dienstverlening op zowel AMR, MMR en YMR meters. Deze dienst bestaat al op vandaag in die zin dat een energiedienstverlener (mits mandaat van de klant) of de klant zelf 1 keer per jaar gratis zijn historiek kan opvragen. Het nieuwe aan deze dienst is de link met het afsluiten van een datatoegangscontract. De service is gratis.

  Dienst, dienstverlening en SLA

  Blijft gelijk lopen met de huidige opvraging van historiek. De reactietijd is 10 dagen. Het gaat om de beschikbare historische (informatieve) gegevens. Voor AMR detail kwartier, voor MMR maand, voor YMR jaar. De aanvraag gebeurt per mail volgens een door Fluvius beschikbaar gesteld sjabloon. De terugkoppeling van gegevens gebeurt eveneens per mail (csv/xls). Bij de aanvraag van de informatieve gegevens (lijst EAN) moet de energiedienstverlener eveneens referenties van de klanten mee geven zodat Fluvius de mandaten steekproefsgewijs kan controleren. Hierbij doet Fluvius dus beroep op artikel 3.3.1 van de body van het datatoegangscontract. Het datatoegangscontract blijft van toepassing en werd niet aangepast.

Consultatieperiode

De consultatieperiode loopt van 05/11/2020 tot en met 20/11/2020, gedurende een periode van 2 weken. Gelet op de beperkte wijzigingen wordt een verkorte consultatieperiode genomen.

Consultatiedocument

De aangepaste dienstencatalogus kan je hier terugvinden.

Opmerkingenformulier

Eventuele opmerkingen kan je in dit formulier noteren en opsturen via fluvius-regulering [at] fluvius [dot] be (e-mail) met vermelding van je naam, voornaam, firma of organisatie en de eventuele confidentialiteit van de antwoorden.