Consultatie over het aangepaste Reglement voor Projecten

Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Consultatie over het aangepaste Reglement voor Projecten

Een ‘project’ is een overkoepelende term voor: een verkaveling, een bouwproject of een splitsing van gronden.

Het projectreglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot de aanleg van de infrastructuur voor de (distributie)netten elektriciteit, aardgas en  openbare verlichting ten behoeve van projecten alsook de administratieve en financiële afhandeling ervan.

Dit reglement is van toepassing in het geografisch gebied waarin (en voor zover) de netbeheerder de hogervermelde activiteiten uitvoert.

De toepassing van dit reglement gaat samen met de tarieven specifiek voor verkavelingen en bouwprojecten.

De belangrijkste aanleiding voor deze herziening zijn veranderingen in de regelgeving en de maatschappij waardoor voor nieuwe residentiële en niet residentiële projecten vanaf 1/1/2023 geen gas meer aangeboden zal worden. Voor projecten met industriële gebouwen blijft de aanleg van gas wel mogelijk. Individuele klanten waarvoor dit toegestaan is volgens de bepalingen in het Energiedecreet, en die op een later tijdstip alsnog wensen aan te sluiten op het gasnet, kunnen dit aanvragen en zullen hiervoor de voorwaarden conform de aansluittarieven gas ontvangen. Meer informatie kan je hieronder terugvinden in het begeleidende document.

Consultatieperiode

De consultatieperiode loopt van vrijdag 5 augustus 2022 tot en met vrijdag 16 september 2022.

Consultatiedocumenten

Opmerkingen

Wij nodigen alle stakeholders uit om te reageren op deze schriftelijke consultatie via regulering [at] fluvius [dot] be met eventuele confidentialiteit van je reactie. Zonder expliciete verduidelijking van confidentialiteit worden alle reacties en het antwoord van Fluvius publiek gemaakt in een consultatieverslag.

Consultatieverslag