Fluvius als databeheerder

Ontdek op deze pagina meer informatie over de rol die Fluvius speelt in de flexmarkt voor commerciële flexibiliteit.

Wie maakt er gebruik van commerciële flexibiliteit?

Flexibility Requesting Party (FRP): Het begint bij een partij die via de bestaande marktwerking wil betalen om flexibiliteit te activeren. Dit is de flexibiliteitsverzoekende partij of FRP.

Vandaag is de Belgische tranmissienetbeheerder, Elia, de enige actieve FRP met geregulariseerde producten. Rechtstreeks aangesloten klanten, maar ook klanten op het distributienet (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) kunnen deelnemen.

Elia heeft enkele producten ontwikkeld waarmee ze de markt stimuleren om mee te helpen de balans op het elektriciteitsnet te behouden.

Op termijn zullen ook andere marktpartijen flexibiliteit gaan aankopen in de marktwerking als FRP.

Samenvattend kunnen volgende type diensten als commerciële flexibiliteit geleverd worden met installaties op het distributienet, gevraagd en vergoed door een FRP:

Elia als FRP: - Balanceringsdiensten (FCR, aFRR, mFRR) - Capaciteitsdiensten (CRM)

Balance Responsible Party als FRP: - Day Ahead intraday trading (DAID)

Fluvius als FRP – in markttestfase voor producten marktflexibiliteit en ondersteunende diensten

Meer weten?

Meer details zijn beschikbaar in de Synergrid “marktgids flexibiliteit” & technische documenten.

Als FSP toegang krijgen tot de flexmarkten op het distributienet

Hoe FSP worden en deelnemen aan flexibiliteit?

Heb je flexibele assets in de aanbieding en je wil deelnemen? Hiervoor moet je dan de rol van FSP (flexibility service provider) opnemen.

Wat is nu het verschil tussen een FSP en een distributienetgebruiker (DNG)?

 • Ofwel neemt de DNG zelf deze rol op zich en wordt dus een FSP
 • Ofwel besteedt de DNG deze rol uit aan een bestaande FSP

De producten van Elia bestaan er voor heel België, de regels om er aan deel te nemen op het Fluviusnet zijn bijgevolg dezelfde bij de verschillende distributienetbeheerders (DNB) in België en zijn vastgelegd op Synergrid niveau. Op de website van Synergrid vind je verschillende documenten.

Het voornaamste document in het kader van de opstart is hier de Modelovereenkomst FSP-DNB.

Hieronder ter illustratie in grote lijnen de verschillende stappen die een FSP zal moeten volgen om deel te nemen aan een product van de TSO met een installatie op het netwerk van een DSO:

 1. Een Balancing Service Provider (BSP) worden bij Elia.
 2. Een FSP-DNB overeenkomst ondertekenen bij de distributienetbeheerder en deze bezorgen via flexibiliteit [at] fluvius.be (flexibiliteit[at]fluvius[dot]be).
 3. Toegang aanvragen tot de Flexdatahub en het Flexdatahub portaal. Deze tools worden gebruikt door de DNB’s. Meer uitleg verderop.
 4. Toevoegen van de installatie aan het portfolio van de FSP via de Flexdatahub.

Ten slotte zijn op de Synergrid website ook de technische voorschriften beschikbaar. De documenten waarvan de naam begint met “C8/” gevolgd door 2 cijfers zijn specifiek voor de flexibiliteitsmarkt. Deze documenten behandelen o.a. de vereisten voor de meetinstallatie en de gegevensuitwisselingen.

Registreer je om deel te nemen als FSP

Marktwerking en platformen

Elia stelt vandaag verschillende producten ter beschikking om de balans op het net te verzekeren. Voor het beheer van punten verbonden op het netwerk van de DNBs op middenspanning (MS) of laagspanning (LS) zijn er twee gemeenschappelijke Synergrid platformen gebouwd:

Real Time Communication Platform (RTCP)

Het RTCP communiceert rechtstreeks met de meetinstallaties die meten met een fijnere granulariteit dan 15’. De FSP of een gemachtigde installeert deze secondenmeters bij de DNG en maakt deze bekend als Endpoints in het RTCP. De meetgegevens worden via het RTCP doorgegeven aan de Flexdatahub waar ze gebruikt worden voor berekeningen in het kader van aFRR of FCR.

Flexdatahub

De Flexdatahub wordt gebruikt als onboarding- en toegangsregister voor de verschillende toegangspunten die deelnemen aan de verschillende balanceringsproducten. Er worden ook meetgegevens verzameld om de nodige berekeningen te kunnen doen voor correcties en financiële compensaties in de verschillende markten.

Vragen?

Als je vragen hebt, kan je contact opnemen met de volgende diensten of personen:

 • Voor operationele en inhoudelijke vragen: flexibiliteit [at] fluvius [dot] be (flexibiliteit[at]fluvius[dot]be)
 • Toegangsaanvragen Flexhub: flexdatahuboperator [at] fluvius [dot] be (flexdatahuboperator[at]fluvius[dot]be)
 • Accountmanager en escalatiekanaal: koen [dot] vanderveer [at] fluvius [dot] be (koen[dot]vanderveer[at]fluvius[dot]be)

Demomatriaal

Opleidingsmateriaal is beschikbaar voor FSP’s met de juiste toegang. Dit zijn vooral instructievideo’s van flexdatahub.

Wil je betrokken worden bij het flexibiliteitsverhaal?

Onder de Synergridkoepel wordt er ook gewerkt aan de volgende stappen. Zo is er de Product Design Group Flexibiliteit (PDG) waar samen met de markt de noden van morgen worden besproken en vormgegeven. 

 • Een van de realisaties van deze PDG is het opmaken van de Marktgids Flexibiliteit. Hierin worden de marktprocessen beschreven voor alle flexibiliteitsproducten, gedragen door alle DNBs.
 •  De publieke rapportering vind je op Synergrid niveau (RTCP & flexhub). 
 • Voor Fluvius producten (in markttestfase)